I. DÜNYA SAVAŞI'NDA MARMARA DENİZİ'NDE BATIRILMIŞ DİĞER GEMİLER:
I. DÜNYA SAVAŞI'NDA MARMARA DENİZİ'NDE BATIRILMIŞ DİĞER GEMİLER:Bahrisefit Vapuru


1500 tondur. 19 Ağustos 1915'de E2 denizaltısı tarafından Erdek limanında batırılmıştır.


Bitinye Vapuru


1280 tondur. 2 Haziran 1915'de E11 denizaltısı tarafından Bergos önlerinde batırılmıştır.


Nur ül Bahir (Nur-ek Bahir , Nurel Bahir) Gambotu


450 tondur. 1 Mayıs 1915'de E14 denizaltısı tarafından Marmara Denizinde batırılmıştır.


Seyhun Vapuru


1500 tondur. 5 Ağustos 1915'de E11 denizaltısı tarafından Akbaş önlerinde batırılmıştır.


Peleng-i Derya


1890'da yapımı tamamlanmış. 900 ton İngiliz denizaltısı E-11, Binbaşı Nashmith komutasında 23 Mayıs 1915'de Bakırköy açıklarına kadar gelmiş, orada Peleng-i Derya adlı gambotumuzu batırmış.

İstanbul üniversitesi kütüphanesinde bu gemiyle ilgili bilgilere ulaşılabilir:
Peleng-i Derya Vapuru 91090/2,6
Peleng-i Derya Vapuru-Askerleri 91090/19
Plevne Gemisi


1500 tondur. 23 Ağustos 1915'de E11 denizaltısı tarafından Şarköy'de batırılmıştır.
GERİ