Mariotte Denizaltısı Batığı:
Mariotte DenizaltısıAğırlık:

Silahlar:

Hız:

Mürettebat:
Tip:
Boyutlar:
Motorlar:

531 ton yüzeyde
628 ton sualtı
4 tane 45cm lik torpdo tüpü
2 drop collars
14 knot yüzey
11 knot sualtı
29
Uzun Mesafe Denizaltısı
64.75m * 4.30m * 3.83m
2 tane 420cv lik dizel motor
2 tane 500cv lik Breguet elektrik motoru


2 Şubat 1911’de yapımına başlandı, 5 Şubat 1913’de Cherbourg tersanelerinde bitirilmiş. Kaptanı LV FABRE.

Denizaltının adı 1620'de Dijon'da doğan Fransız fizikci Edmée MARIOTTE 'dan alınmıştır. Mariotte Fransa'da deneysel fiziğin bulucularındandır. Gazların sıkıştırılmasıyla ilgili teorileri vardı. 12 Mayıs 1684'de Paris'de vefat etmiş.

27 Temmuz 1915’de Çanakkale’de denizaltı ağlarına takıldıktan sonra Çimenlik Kalesinden açılan Türk topçusu ateşi tarafından batırıldı. Tüm mürettbat kurtuldu. Savaş sonuna kadar esir olarak tutuldular. 5 Aralık 1919'daki Fransız Resmi gazetesinde kaybı açıklanmıştır.

Batık geliştirilmiş sonar ve yandan tarama sistemleri sayesinde bir deniz üssünün çok yakınında bulunmuştur. Uzun yıllar Çimenlik Kalesinin yakınlarında karada kalmış, daha sonra sökülmüş, ve bir kısmı da Nara'da askeri bölge içerisinde bir iskelenin altına temel olmuştur. İskelenin altındaki enkazın incelenebilmesi için üzerindeki betonun kaldırılmasıyla yakın zamanda ortaya çıkmış ve bu batıkta askeri araştırmalar yapılmıştır.

Osmanlı Belgelerinden:

Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi ifadesiyle şeref-mevrûd fî 22 Teşrîn-i Evvel sene [1]331 ve 73287/1991 numaralı tezkire-i devletleri cevabıdır:

Amerika Sefâreti takrîrinde zikrolunan ve Mariotte Tahtelbahiri mürettebâtından bulunan Morris Wery nâm şahısla Dördüncü Wolister Alayı'na mensub T. Walsh nâm İngiliz neferinin Afyonkarahisar Üserâ Garnizonluğu'nda bulunduğu lede't-tahkik anlaşılmış olduğu ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

GERİ