E-15 Denizaltısı Batığı:
E-15 DENİZALTISIİngiliz donanmasına ait E-15 denizaltısının, 23 Nisan 1914’de yapımı tamamlandı. Çanakkale’de Türklere karşı Çanakkale operasyonlarında görev yaptı.

Boyutlar:
Ağırlık:
Hız:
Motor:
Mesafe:
Mürettebat:
Silah:

54.86m*6.86m*3.81m
662 ton yüzey, 807 ton sualtı
15.25 knot yüzey,9.75 knot sualtı
Twin-shift, 2 x 1,600 bhp Vickers diesel, 2 x 840 shp electric motors
325 denizmili , 24 gün
3 subay, 28 er
5 tane 18-inçlik torpido tüpü
1 tane 12-pounderlık top


15 Nisan 1915’de Lt. Cdr. T.S. Brodie komutasında E-15, Mudros’dan çıkarak Marmara Denizi’ne geçmek üzere Çanakkale boğazına girdi. Kephaz noktasının 10 mil yakınında karaya oturdu. Brodie ve mürettebatı açılan ateş sonucu öldü. Karaya oturan E-15’in Türklerin eline geçmesini önlemek için bu denizatlıyı yok etmek amacıyla pek çok saldırı yapıldı. Öncelikle Brodie’nin kardeşinin de mürettebatında olduğu B-6 denizaltısı onu batırmak için torpilledi ancak kaçırdı. Daha sonra geleceğin amirali Cunnigham komutasında Grampus ve Scorpion destroyerleri onu aradılar ancak bulamadılar. B-11 Denialtısı da onu arayıp bulamadı. Daha sonra Majestic ve Triumph Savaş gemileri onu bularak ateş ettiler ancak vuramadılar. Bu sırada deniz uçakları da onu yok etmeye çalışıyordu.

Sonunda 18 nisan gecesi, Majestic ve Triumph’dan birer hücum botu ikişer tane 14 inçlik torpidoyla E-15’i buldular. Majestic’in botu vuruldu ve battı ancak batmadan hemen önce E-15’i de batırmayı başardı. Ekip diğer botla geri döndü.

E-15'in batığı 1920 yılında sökülmüştür. Ancak 4-6 metre derinliklerde bu batıkdan geriye kalan kalıntılar mevcuttur.

AE2 kaptanı H. Stoker'ın "Straws in Wind" isimli kitabında E15'in navigasyon subay Lt. G. Fitzgerald RNR'nin hikayesi de yeralmaktadır.E-15 Denizaltısı, Türk ve Alman Makamlarınca incelenirken

Mağrûk E-15 numaralı tahtelbahir mürettebâtından Thomas O'Niell'e Manchester'dan

peder ve vâlidesi tarafından gönderilen mektubun tercümesidir.

Aziz oğlum,

Göndermiş olduğunuz mektubu aldık. Mazhar olduğunuz esbâb-ı istirahatdan dolayı ne derece memnun olduğumuzu ta‘rîf ve izahdan âcizim. Siz ve E-15'e mensub arkadaşlarınızın İngiltere'de daha ziyadesine nâil olamayacağınız vechile zâbitân efendilerle hastabakıcılardan görmüş olduğunuz hüsn-i muamele ve insâniyet-perverâneden dolayı memnuniyet ve bahtiyarlığımızı beyân ederiz.

Nelli de bizim gibi bu zâbitân efendilerle hastabakıcılara ne yolda arz-ı şükrân edebileceğinde mütehayyerdir. Size sigara ve çikolata gönderiyoruz. Bunların vusûlünü iş‘âr ediniz ki daha gönderelim. Zira zâbitân efendilerle hastabakıcıların gönderilen sigara ve çukolatalardan edeceğiniz ikrâmı kabul etmeleri bizi son derece mesrûr ve bahtiyar edecekdir. Nelli gayet müsterihdir. Fakat kendisine mektub yazacak hale gelmenize sabırsızlıkla muntazırdır. Yüzünüzün iyileşmekde olduğundan ziyadesiyle mes‘ûd olduğumuz gibi bu mektubun vusûlüne kadar kolunuzun da şifâ-yâb olmuş olduğunu ümid ve temennî ederiz. Bütün akrabâ ve ehibbânız kendilerinin size hatırlatılmalarını rica etdiler. Ebeveyniniz zâbitân efendilerle hastabakıcılara hissiyât-ı minnet-dârânelerini arz ederler. İngiltere'de bile daha ziyadesine nâil olamayacağınız sûretde tedavi edildiğinizi ve esbâb-ı istirahatınızın te’min olunduğunu mu‘lin mektubunuz bizim için cidden pek kıymetdârdır. Mektubuma artık nihayet veriyorum. Geceniz hayır olsun ve Cenâb-ı Hak sizi takdîs etsin.

Sizi seven peder ve valideniz

Mösyö ve Madam O'Niell


GERİ