Türkiye ' de ki Batık Gemiler, Tarihleri Ve Batık DalışıAtatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Türkiye Batıkları - Turkey Wrecks:Türkiye, sınırsız sayıdaki batıkları ile bir batık cenneti. Türkiye, bir dalış cenneti. Türkiye, keşfedilmemiş batıkları ile bir batık dalışı cenneti. Türkiye Karasuları; bulunduğu coğrafi konum, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlaması, bu topraklar için birçok savaş yapılmış olması ve daha birçok nedenden ötürü birçok gemi ve birçok cesur denizciye mezar olmuştur. Eski çağlarda deniz ulaşımı sadece kıyı kenarlarından yapılabildiği için güneyden gelen gemiler önce Akdeniz sonra Ege’yi takip ederek ilerlemek zorundaydılar ve birçokları bu yolculuklarını tamamlayamadılar ve Türkiye Karasularında tarihi birer batık olarak yerlerini aldılar. Bu batıklar günümüzde tarihimizi aydınlatmaya devam etmektedir. Çanakkale Savaşları’nda ve Türkiye Karasularında yapılan diğer birçok savaş sırasında da birçok savaş gemisi sularımızda ebedi yerlerini almışlardır. Bu batıklar su altında bile insanın tüylerini ürpertmektedir ve yaşanan savaşı bir parça olsun hissetirmektedirler.


Yukarıda belirtilen ve belki daha birçok farklı sebepten Türkiye Karasuları, Dünya’nın en eski batıkları ve arkeolojik sitelerine ev sahipliği yaparak tarihi aydınlatan ve belki de en çok batık gemi içeren denizlerinden biridir. Özellikle Çanakkale bölgesi ve Marmara Denizi ise burada gerçekleşen 1.Dünya Savaşı gibi Deniz Savaşlarının da önem kazandığı ciddi bir savaş nedeniyle birçok savaş gemisi batığına ev sahipliği yapmaktadır. Bu savaş gemisi batıkları yaşanan savaşın şiddetini, önemini, bağımsızlığımızı kazanmamızın ne kadar zor şartlar altında gerçekleştiğini göstermektedir. Ne yazık ki yetersiz çalışmalardan ve sebebini bilemediğimiz çeşitli etkenlerden dolayı bu batıklar gün yüzüne çıkmamış ve biz dahi kendi ülkemizdeki bu dalış alanlarından mahrum bırakılmışızdır.


Ben bu sitede, internet ve çeşitli kaynaklardan topladığım Türkiye Sularındaki gemi batıkları ile ilgili bilgileri bir bütün olarak düzenleyip, dalgıçlara ve konuyla ilgilenenlere sunma isteğimi yerine getirdim. Ancak bazı batık gemilerin yeri tam olarak belli değildir ve bazı eksiklikler olması muhtemeldir. Zamanla bu eksiklikleri giderebileceğimi umuyorum. Ve tabii ki sitemi ziyaret eden ve bu gemi batıkları veya konuyla ilgili bilgiye sahip misafirlerin yardımlarını beklemekteyim. Şu ana kadar yapılmış kapsamlı batık çalışmalarını yapanlara, bu batıkların ortaya çıkmasını sağlayanlara ve emeği geçen herkese saygılarımı sunar, teşekkürlerimi iletirim.


Gönül ister ki, bir gün bu sitede tanıtılmış bütün batık gemi ve o zafer ve hüzünle dolu tarihe dalabilelim, onları bilinçsiz, izinsiz dalgıç ve ziyaretçilerden koruyalım ve ülkemizin dalış turizmini hep birlikte daha iyi durumlara taşıyalım.Z. Özgür LimanBATIK GEMİ ALFABETİK LİSTE
BATIK GEMİ BÖLGESEL LİSTE
ADASCUBA
Ankara Dalış Akademisi
TÜRKİYE BATIKLARI - Türkiye Batıkları - Batık Gemi Özellik ve Tarihi Geçmişleri