E-15 Submarine Wreck:
E-15 Submarine WreckThe E-15 submarine serving English navy, completed in 23rd of April 1914. E-15 submarine took part in the mission agains The Turks in Dardanelles.

Size:
Weight:
Speed:
Propulsion:
Range:
Complement:
Gun:

54.86m*6.86m*3.81m
670 tons surfaced, 810 tons submerged
15.25 knots surfaced , 9.75 knots submerged
Twin-shift, 2 x 1,600 bhp Vickers diesel, 2 x 840 shp electric motors
325 nautical miles , 24 days
3 officers, 28 ratings
Five 18-inches torpedo tubes
One 12-pounder Gun


In 15th of April 1915, under the command of Lt Cdr T.S. Brodie, E-15 submarine entered to the starits in order to reach Sea of Marmara. But she ran aground 10 miles near the Kephaz point. Brodie and the crew died beacuse of the fire opened. There has been a lot of attacks to destroy this submarine in order not to let The Turks got her. First B-6 submarine who has Brodie's brother in her crew fired a torpedo but missed. After that, under the command of the future's admiral Cunnigham, Grampus and Scorpion destroyers searched her but couldn't find. B-11 Submarine also searched her but also couldn't find. Majestic and Triumph warships spotted her and fired but they missed. In the mean time, war planes were also trying to destroy her.

In the end in the evening of 18th of April, two attack boats from Majestic and Triumph with their two pairs of 14 inch torpedos spotted E-15 submarine. Majestic's attack boat have been shooted and sunk but before sinking she managed to sunk e-15 submarine. The crew returned with the other attack boat.

E-15 submarine scrapped in 1920 but there is still things left from this submarine in 4-6 meters depth.

H. Stoker, the captain of AE2, write on his book "Straws in Wind" about the navigator of the E-15 submarine , Lt. G. Fitzgerald RNR.German and Turkish authorities examining the E-15 submarine

Mağrûk E-15 numaralı tahtelbahir mürettebâtından Thomas O'Niell'e Manchester'dan

peder ve vâlidesi tarafından gönderilen mektubun tercümesidir.

Aziz oğlum,

Göndermiş olduğunuz mektubu aldık. Mazhar olduğunuz esbâb-ı istirahatdan dolayı ne derece memnun olduğumuzu ta‘rîf ve izahdan âcizim. Siz ve E-15'e mensub arkadaşlarınızın İngiltere'de daha ziyadesine nâil olamayacağınız vechile zâbitân efendilerle hastabakıcılardan görmüş olduğunuz hüsn-i muamele ve insâniyet-perverâneden dolayı memnuniyet ve bahtiyarlığımızı beyân ederiz.

Nelli de bizim gibi bu zâbitân efendilerle hastabakıcılara ne yolda arz-ı şükrân edebileceğinde mütehayyerdir. Size sigara ve çikolata gönderiyoruz. Bunların vusûlünü iş‘âr ediniz ki daha gönderelim. Zira zâbitân efendilerle hastabakıcıların gönderilen sigara ve çukolatalardan edeceğiniz ikrâmı kabul etmeleri bizi son derece mesrûr ve bahtiyar edecekdir. Nelli gayet müsterihdir. Fakat kendisine mektub yazacak hale gelmenize sabırsızlıkla muntazırdır. Yüzünüzün iyileşmekde olduğundan ziyadesiyle mes‘ûd olduğumuz gibi bu mektubun vusûlüne kadar kolunuzun da şifâ-yâb olmuş olduğunu ümid ve temennî ederiz. Bütün akrabâ ve ehibbânız kendilerinin size hatırlatılmalarını rica etdiler. Ebeveyniniz zâbitân efendilerle hastabakıcılara hissiyât-ı minnet-dârânelerini arz ederler. İngiltere'de bile daha ziyadesine nâil olamayacağınız sûretde tedavi edildiğinizi ve esbâb-ı istirahatınızın te’min olunduğunu mu‘lin mektubunuz bizim için cidden pek kıymetdârdır. Mektubuma artık nihayet veriyorum. Geceniz hayır olsun ve Cenâb-ı Hak sizi takdîs etsin.

Sizi seven peder ve valideniz

Mösyö ve Madam O'Niell


BACK